Bedgesprek

Gij zijt mijn luitenant, mijn kolonel en mijn superman
Mijn grote avontuur en mijn veilige schild
Mijn rustig en mijn wild

En soms ben ik verloren in de wereld
Maar ‘k vind me altijd terug in uw armen

Want als uw warme lichaam mijn huid omvat
Besef ‘k in een ogenblik
De grootste gelukzak, dat ben ik